Butikk-Delelager

direkte telefon til delelager: 90 53 97 57

Leverer deler til følgende motor merker.
 
VOLVO PENTA
FPT/IVECO
SABB HVP GIR
DETROIT DIESEL
ISUZU MARINE

 

Maritim Slip & Motor AS har butikk i vårt lokale, der finner du alt du trenger av deler til din motor drev og gir, samt alt innen tilbehør.

Åpningstider
Mandag-Torsdag 0700-1530
Fredag 0700-1300


 e-post: jan@maritimsd.no 

Vi har et reservedelslager på slitedeler og filter til våre motor merker.
Ved bestilling før kl 14 leveres varene normalt innen 24 timer fra oss.(gjelder Volvo penta deler)LEVERINGS BETINGELSER:

1.   Skipsreparasjoner utføres etter alminnelige kontraktsbetingelser for reparasjonsarbeider på skip og offshorefartøyer ved norske verksteder av 2. 
       Desember 1985.
I tillegg gjelder: § 2.9: Ved force majeure som varer     utover 7 døgn, har bestilleren rett til å ta skipet fra verkstedet og
       forsinkelsen ansees da som vesentlig, jfr. §12.3
§ 10: Verkstedets rettslige ansvar for skade eller tap som måtte ramme skipet, dets tilbehør og utstyr eller andre gjenstander 
       som eies eller disponeres av bestilleren, er begrenset til NOK 15 mill. Verkstedet er ikke økonomisk ansvarlig for tids- og avbruddstap.
§ 11.6:    
       Verkstedets ansvar for gjennomføringen av utbedringsarbeider etter denne paragraf, herunder eventuelt ansvar for mislykket utbedringsforsøk,
       skal i alle tilfeller være begrenset til NOK 50.000. Verkstedet er ikke økonomisk ansvarlig for tids- og avbruddstap.
      
§ 12.1-.2:Avtalen om konvensjonalbot skal alltid være skriftlig dersom ansvar skal kunne gjøres gjeldende.
       § 14.4:Verkstedet er fri ethvert ansvar for reparasjonsarbeidet hvis feilen eller mangelen ikke reklameres senest innen 2 måneder etter tilbakelevering.

2.   Retur av varer belastes et returgebyr på 15% av varens leveringspris.

3. 
Spillolje og andre forurensede produkter må ikke leveres på verkstedsområdet uten tillatelse fra verkstedets ledelse, og da bare på anvist sted. 
      Verkstedet har rett til å kreve godtgjørelse for mottak av avfall.

4.  
Ved opphold ved verkstedet skal de brann- og sikkerhetsbestemmelser som blir pålagt, følges nøye.

5. 
Hvis skade oppstår på skip/ deler til skip eller på mannskap/ annet personell reder svarer for, er forårsaket av andre enn verkstedet, 
         må erstatningskrav rettes direkte mot den som forårsaket skaden.Slike krav kan ikke rettes direkte mot verkstedet.

6.  Verkstedet står fritt til å kunne sette bort deler av sitt arbeid til andre.

 

 

 

 

 

 

 


   

    

    

    

    

    

      
   Maritim Slip & Motor AS - Eidevegen 666 - 9105 - KVALØY - Tlf.: 77 66 21 90 - E-post: firmapost@maritimsd.no
    sitemap
   Admin